1. Ce este “Comunitate în Mișcare 2020”

“Comunitate în Mișcare 2020” este o campanie sportivă online prin care promovăm un stil de viață sănătos, încurajând practicarea sportului și a mișcării de orice fel chiar și în condiții de restricții, distanțare socială, sau atunci când viața noastră nu se desfășoară conform planurilor și așteptărilor noastre. 

 1. Organizatorul evenimentului

Organizatorul evenimentului este FUNDAȚIA COMUNITARĂ BANATUL MONTAN din Reșița, persoană juridică română fără scop lucrativ, CIF: 42110580, în parteneriat cu instituții publice și private, cu sponsori, asociații și persoane juridice sau fizice.

Toate informațiile despre Eveniment sunt disponibile pe site-ul https://fundatiacomunitarabanatulmontan.ro/  și pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FCBanatulmontan/

Participanții sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, care este întocmit conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod public oricărei persoane interesate, pe site-ul oficial.

 1. Perioada de desfășurare a evenimentului: 

24 august 2020 – 30 septembrie 2020

 1. Opțiunile de activitate: 
 • alergare 50 km (afară sau pe bandă)
 • înot 20 km
 • ciclism 100 km (afară sau pe biciccletă statică)
 1. Descrierea traseului și modul de desfășurare: 

Poți folosi orice trasee dorești, nu există limitări de locație și îți poți distribui efortul cum preferi: dacă vrei să completezi proba într-o singură zi – poți face asta dar la fel de bine poți alerga, pedala sau înota puțin câte puțin zilnic sau săptămânal. Ai libertate totală! Tot ce contează e ca la finalul celor 5 săptămâni să fi completat obiectivul ales.

– În momentul în care ai îndeplinit proba pentru care ai optat va trebui să ne trimiți un email pe adresa contact@fundațiacomunitarabanatulmontan.ro, care să conțină un print screen din aplicația cu ajutorul căreia ți-ai urmărit activitatea

– Acest Eveniment NU este o cursă competitivă! Pentru că desfășurându-se virtual, nici nu este posibil să se poată face un clasament  în mod onest și corect performanța tuturor.

 • Nu este important cine ajunge primul, important este ca toți participanții să își găsească motivația de a merge până la capăt și de a finaliza cu succes proba la care s-au înscris.

Important este să ducă această provocare până la capăt; contează mai puțin pe ce loc ajung, cât faptul că au găsit tăria, consecvența și determinarea pentru a o finaliza cu succes!

6. Înscrierea 

Opțiunile din cadrul evenimentului “Comunitate în Mișcare 2020” sunt destinate celor care doresc să adopte un mod de viață activ și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort, pe perioadă îndelungată. Organizatorii  recomandă tuturor persoanelor să consulte un medic înainte de a se apuca de orice formă de efort fizic. 

Data limită pentru înscrierea online este de 20 septembrie 2020

 1. Taxa de participare 

Taxa de participare este 50 RON. După acoperirea cheluielilor de organizare a evenimentului, 80% din taxa de participare va fi redirecționată către proiectul “Dar din Dar” al Asociației Acacasă în Banat, 20% din sumă va reveni Fundației Comunitare Banatul Montan pentru organizarea viitoarelor evenimente și chelutieli administrative.

În caz de abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. 

Pentru transferul înscrierii către altă persoană sau pentru transferul de la o opțiune de distanță la cealaltă nu se percepe taxă.

 

9. Retragerea din concurs / Abandonul 

Participantul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a anunța Organizatorul printr-un email la contact@fundatiacomunitarabanatulmontan.ro Taxa de participare nu se returnează.

10. Descalificarea 

Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care:

 • folosește alt mijloc de deplasare în afară de alergare și mers;
 • crează o atmosferă neplăcută sau stânjenitoare pentru ceilalți participanți la concurs, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FCBanatulmontan/

11. Clasamente și premii 

Acest Eveniment NU este o cursă competitivă! Pentru că desfășurându-se virtual, nici nu este posibil să se poată face un clasament  în mod onest și corect performanța tuturor.

 • Nu este important cine ajunge primul, important este ca toți participanții să își găsească motivația de a merge până la capăt și de a finaliza cu succes proba la care s-au înscris.
 • deoarece participanții fac mișcare în lumea reală pe trasee diferite, în condiții diferite;
 • deoarece „cronometrarea” (respectiv, măsurarea distanțelor parcurse) nu este făcută de un observator independent, ci chiar de participanții înșiși.

12. Dreptul la imagine

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică / informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video, etc.) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către organizator și partenerilor permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul evenimentului. 

Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate, de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora. 

Participantul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate. 

Organizatorului, partenerilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter rasist, xenofob, etc. și mai  mult este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului. 

Participanții sunt informați prin prezentul Regulament că imaginea lor poate fi accesibilă pe Pagina de Facebook hhttps://www.facebook.com/FCBanatulmontan/ și pe site-ul https://fundatiacomunitarabanatulmontan.ro/comunitate-in-miscare/ ; 

13. Datele personale 

Datele personale colectate

Organizatorul colectează următoarele date: nume și prenume, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail. 

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților, pentru organizarea corespunzătoare a evenimentului. Rezultatele personale vor fi de asemenea înregistrate de către participanții înșiși și publicate în vederea creării tabloului cu progresul participanților. 

Refuzul de a furniza datele

Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. În cazul refuzului persoanei de a furniza aceste date, organizatorul va refuza înregistrarea în cursa. Prin înregistrare, participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea, utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf. 

Angajamentul de a nu dezvălui datele personale

Organizatorul nu dezvăluie datele personale colectate niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite. 

Organizatorul poate dezvălui Sponsorilor datele personale, doar cu acordul persoanei în cauză, pentru ca persoana să poată intra în posesia obiectelor oferite de aceștia.

Drepturi – conform Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal ale  participanților: 

 • dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor
 • dreptul de a accesa datele personale pe care le deține organizatorul 
 • dreptul de a rectifica datele personale pe care le deține organizatorul în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete
 • dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita retragerea datelor personale deținute
 • dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale
 • dreptul la portabilitatea datelor adică de a fi transferate la o altă organizație
 • dreptul de a obiecta ca datele dumneavoastră personale să fie folosite în anumite scopuri. 

Participanții sunt de acord ca Organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor lor personale pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acestuia, în scopul de a participa la campaniile de informare derulate de către organizator sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.

14. Participarea pe Propria Răspundere

Fiecare persoană înscrisă este de acord să participe pe propria răspundere. Organizatorul și partenerii acestuia nu sunt răspunzători de posibilele accidentări și/sau prejudicii cauzate de participarea la acest eveniment. 

Participanții care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin însăși înscrierea la Eveniment la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea Evenimentului, în special împotriva: organizatorului, sponsorilor sau partenerilor.

Participanții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul Evenimentului.

Participanții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul Evenimentului.

15. Recomandări

Este recomandat ca participanții să își facă un test la efort și sa consulte un medic specializat, înainte de a se apuca de orice tip de activitate care implica efort fizic prelungit.

Este recomandat ca participanții să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

16. Alte precizări

Participanții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător

Participanții își dau acordul pentru primirea de informații, pe email, cu privire la eveniment (noutăți / newsletter).

Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale premii oferite din partea partenerilor și/sau colaboratorilor săi și nu este răspunzător de plata de taxe sau a altor obligații financiare legate de aceste premii.

În cazul în care organizarea concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea sau prelungirea Evenimentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a actualiza prezentul Regulament de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați.